Aké doklady budem potrebovať k žiadosti na vybavenie dotácie?

Dotácia na dom z programu zelená obnova na pomoc pri zvyšovaní energetickej účinnosti domácností.

Náš tím odborníkov je tu, aby vás previedol procesom podania žiadosti o dotáciu a nájdením vhodných možností obnovy pre váš dom.

Kompletný postup na získanie dotácie na zateplenie domu, prehľad podmienok z programu Zelená obnova.

Prílohy k žiadosti budú:

 • Doklad totožnosti
 • List vlastníctva
 • Potvrdenie o veku stavby na základe:
 • a) kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013 alebo
 • b) povolenia užívania stavby
 • c) potvrdením obecného/mestského úradu, potvrdzujúcim predpokladaný vek budovy alebo znaleckým posudkom, vypracovaným odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý vek stavby (rok výstavby)
 • Splnomocnenie, v prípade keď žiadosť predkladá:
 • a) bezpodielový spoluvlastník (manžel, resp. manželka), musí byť na predloženie žiadosti splnomocnený druhým bezpodielovým spoluvlastníkom (manželkou, resp. manželom),
 • b) podielový spoluvlastník, musí byť na predloženie žiadosti splnomocnený všetkými zostávajúcimi podielovými spoluvlastníkmi
 • c) v mene žiadateľa (výlučného vlastníka, podielového alebo bezpodielového spoluvlastníka) tretia osoba, musí byť žiadateľom splnomocnená. Rozsah splnomocnenia závisí od vôle žiadateľa.
 • Upozorňujeme, že v prípade, ak splnomocnenie predložené žiadateľom nebude svojim obsahom oprávňovať splnomocnenca na určitý úkon a napriek tomu splnomocnenec taký úkon vykoná, SAŽP nebude takýto úkon zo strany splnomocnenca považovať za platný. Podpis osoby udeľujúcej splnomocnenie (žiadateľa) na splnomocnení musí byť úradne overený.
Aké doklady budem potrebovať k žiadosti na vybavenie dotácie - Obnov svoj dom


Náš tím odborníkov je pripravený pomôcť vám s prípravou týchto dokladov a poskytnúť vám odborné poradenstvo a realizáciu projektu počas celého procesu. Sme tu, aby sme vám zabezpečili hladký a úspešný postup pri podaní žiadosti o dotáciu na zelenú obnovu vášho domu. Kontaktujte nás a získajte potrebnú pomoc od našich expertov.

Hľadáte spôsob, ako zlepšiť tepelnú izoláciu a zvýšiť energetickú účinnosť vášho domu?
Potrebujete finančnú podporu na realizáciu týchto investícií? Potom vám môžeme pomôcť s vybavením dotácií na dom a zateplenie.

Obnov svoj dom s nami a využi možnosti dotácie na zateplenie domu, ktoré sú k dispozícii. Nechajte nás byť vaším spoľahlivým partnerom na ceste k modernizácii a vylepšeniu vášho domova.

Naša spoločnosť má viac ako 10 - ročné skúsenosti a ponúka komplexné služby renovácie domov, aby zaistila najvyššiu úroveň pohodlia vo vašom dome spolu so získaním dotácie, aby ste ušetrili čo najviac peňazí. Obnovy, ktoré realizujeme, izolujú a modernizujú váš dom, aby ste čo najlepšie využili úsporu energie. Využite šancu na získanie dotácie na rodinné domy a my vybavíme všetko za vás.