Kto bude mať nárok na dotáciu na zateplenie?

O dotáciu na zateplenie a obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

Žiadateľom je fyzická osoba:

1. ktorá je občanom členského štátu EÚ,

2. ktorá má trvalý pobyt v rodinnom dome pred zverejnením výzvy,

3. ktorá je spôsobilá na právne úkony,

4. ktorá je: 
- vlastníkom,
- bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo
- podielovým spoluvlastníkom RD, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky

5. ktorá nebola právoplatne odsúdená za niektorý z nasledovných trestných činov: - trestný čin subvenčného podvodu (§ 225 zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“))

6. ktorá nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení,

7. je vlastníkom bankového účtu  evidovaného v žiadosti.

Kto bude mať nárok na dotáciu na obnovu a zateplenie domu - Obnov svoj dom

Ak vlastníte rodinný dom, môžete získať dotáciu na zateplenie a vylepšenia domácnosti, ktoré by mohli zlacniť vykurovanie a udržiavanie tepla vašej nehnuteľnosti.

Kto môže požiadať
o príspevok na obnovu domu

Ak tento rok uvažujete nad rekonštrukciou svojho bývania, využite možnosť získať finančnú dotáciu ZELENÁ OBNOVA na zateplenie rodinného domu.