Akú maximálnu výšku dotácie môžem získať ?

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

Požadovaná úspora energií 30 - 60%

Výška pomoci pri 30-60% úspore energií : 14 000 €

Intenzita pomoci max 60% z celkovej sumy

Výška pomoci pri úspore energií nad 60% : 19 000 €

Pre sociálne alebo zdravotne znevýhodnených žiadateľov platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

Požadovaná minimálna úspora energií: 30%

Intenzita pomoci max 95% 

Výška pomoci pri min. 30% úspore energií : 18 000 €

Takýto žiadateľ si musí zabezpečiť z vlastných zdrojov len 5% z celkovej sumy.

Aké podmienky
musíte splniť

Aby ste mohli získať dotácie na zateplenie domu?

Pre získanie dotácie na zateplenie musí váš dom dosiahnuť
úsporu primárnej energie minimálne 30 % a minimálne
polovicu stavebných nákladov
investovať buď do zateplenia
alebo na nové okná a dvere.

Akú maximálnu výšku dotácie môžem získať - Obnov svoj dom