Akú maximálnu výšku dotácie na obnovu domu môžem získať ?

Ak sa snažíte, aby bol váš dom energeticky efektívnejší, možno vás zaujíma, akú dotáciu môžete získať z programu Zelená obnova.

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

Požadovaná úspora energií 30 - 60%

Výška pomoci pri 30-60% úspore energií : 15 000 €

Intenzita pomoci max 75% celkových oprávnených výdavkov

Výška pomoci pri úspore energií nad 60% : 19 000 €

Aké podmienky
musíte splniť

Aby ste mohli získať dotácie na zateplenie domu?

Pre získanie dotácie na zateplenie musí váš dom dosiahnuť
úsporu primárnej energie minimálne 30 %.
Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A.

Akú maximálnu výšku dotácie môžem získať - Obnov svoj dom